مركز بين‌المللي آموزش وابسته به سازمان بين‌المللي كار مستقر در تورين ايتاليا، پنجمين كتاب از سري كتاب‌هاي «كارآمد سازي تشكل‌هاي كارفرمايي» را با عنوان «ارتباط اقناعي: شنيده‌ سازي صداي كسب و كار» [1] در 75 صفحه‌ در قطع آ4 منتشر كرد و در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر جهان قرار داد.

خاطر نشان مي‌شود كه كتاب‌هاي «مديريت»، «استراتژي»، «دفاع» و «درآمدسازي» پيش از اين از سوي سازمان بين‌المللي كار منتشر شده بود و اين كتاب‌ها را «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] معرفي و بخش‌هايي از آن‌ها را نيز به فارسي ترجمه و در بخش «كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي» منتشر كرده بود.

در تحقق انجام همان وظيفه،‌ اين كتاب نيز در ادامه معرفي مي‌شود و به مرور ترجمه‌ي بخش‌هاي مهم‌تر آن نيز در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

عنوان فرعي كتاب «ارتباط اقناعي: شنيده‌ سازي صداي كسب و كار» به خوبي محتواي اين كتاب را به اجمال توضيح مي‌دهد: چگونگي تدوين و اجراي استراتژي، تكنيك‌ها و ابزارهاي ارتباط.ژ

همانطور كه گفته شد، اين كتاب در مجمموعه‌ي كتاب‌هاي «كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي» منتشر شده كه در باره‌ي آن‌ها نيز اينگونه توضيح داده شده است:‌مجموعه‌آي از راهنماهاي كاربردي براي ساخت و مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي كارآمد.

كتاب «ارتباط اقناعي» در يازده بخش تدوين شده است. در ادامه مطالب اين بخش‌ها به صورت بسيار خلاصه معرفي مي‌شود.

1. چگونگي استفاده از اين راهنما

در بخش اول كتاب عناصر اصلي ساير بخش‌ها و روش استفاده از آن‌ها معرفي شده است. سرمشق يا بهترين الگو، تمرين، و چك ليست‌هاي سرمشق،‌ عنوان‌هاي قسمت‌هاي جذابي است كه هر بخش از آن‌ها تشكيل شده است. به عنوان نمونه در پايان هر بخش «چك ليست‌هاي سرمشق» را فهرست شده و اين چك ليست‌ها مي‌توانند انجام اقدام‌هاي توصيه شده در هر بخش را تضمين كنند.

2. ارتباط تشكل‌هاي كارفرمايي

در بخش دوم ارتباط‌هايي را كه يك تشكل‌ كارفرمايي برقرار مي‌كند يا بايد برقرار سازد بررسي شده است. اين بخش با عبارتي شروع شده كه يادآور عبارت معروف رنه دكارت فيلسوف بزرگ فرانسوي است: ارتباط برقرار مي‌كنم پس هستم!

در اين بخش راجع به اين نكته كه ارتباط سازي بالبداهه انجام نمي‌شود و نياز به برنامه،‌ تمرين و مهارت دارد،‌ خلاصه‌ي مطالب بخش‌هاي بعدي كتاب به اجمال بررسي شده است.

2. مديريت اعتبار

به اطراف خود نگاه كنيد. آيا در مورد ساير تشكل‌هاي پيرامون خود نظري داريد؟ مثبت است يا منفي؟ دولت يا اتحاديه‌هاي كارگري را چطور مي‌نگريد؟ رسانه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ به يك رهبر خاص چقدر اعتماد داريد؟

بخش سوم با پرسش‌هاي فوق شروع شده است و خواننده مي‌تواند حدس بزند كه در اين بخش چه نكته‌اي مورد بررسي قرار مي‌گيرد: اينكه ارتباط بايد در فكر تقويت اعتبار يك تشكل كارفرمايي باشد نه اينكه باقي مانده‌ي اعتبار آن تشكل را به باد بدهد.

در اين بخش اين پرسش نيز بررسي شده است:‌چگونه بايد اعتبار ساخت؟ به اين ترتيب مي‌توان حدس زد آن دسته از كارفرماياني كه براي اعتبار و اهميت آن در نفوذ اجتماعي يك تشكل كارفرمايي حساب مي‌كنند مطالب اين بخش چقدر جالب خواهد بود.

4. برنامه‌ي استراتژك ارتباط و پيام‌هاي كليدي

در جايي از مطالب اين بخش «استرتژيك بودن»‌ را چنين تعريف كرده است:‌ استراتژيك بودن عبارت است از شناخت خود براي آنكه بهتر پيشرفت كنيد.

در اين بخش روش‌هاي استاندارد تحليل نقاط قوت و ضعف،‌ فرصت‌ها و تهديد‌هاي سازمان در عرصه‌ي ارتباطات مورد بررسي قرار گرفته و روش تدوين يك برنامه‌ي استراتژيك براي ارتباطات اقناعي توصيف شده و در پايان نيز يك چك‌ ليست بلند بالا ارايه شده است. ترجمه‌ي چند بند از اين چك ليست به عنوان نمونه:

  • آيا يك سند «رسمي» تدوين شده است؟
  • آيا بر حسب هدف‌هاي تشكل توصيف شده است؟
  • آيا به تمام بخش‌هاي تشكل ارايه شده است؟
  • آيا شامل تحليل محيط مي‌باشد (تحليل سوات؟)
  • پيام‌هاي كليدي چيستند؟

5. ارتباط در درون و با اعضاء

در بخش پنجم كتاب، همانطور كه از عنوان آن مي‌توان دريافت،‌ ارتباط در درون يك تشكل و ارتباط با اعضاء همان تشكل مورد بررسي قرار گرفته است. ترجمه‌ي برخي از عنوان‌ها و زيرعنوان‌هاي اين بخش به عنوان نمونه:
1. ارتباط در درون: آنچه در بيرون گفته مي‌شود بايد در درون شناخته شود

  • چه كسي مسؤل ارتباط در درون است؟
    • دسترسي به اطلاعات:‌ اينترانت
    • به اشتراك‌ گذاري اطلاعات و نظرات -2. ارتباط با اعضاء
  • استراتژي براي ارتباط با اعضاء
  • ابزارهاي ارتباطي با اعضاء:
    • پايگاه داده‌ها
    • وب سايت
    • مجله‌ي اينترنتي
    • نمايش جاده‌اي
    • ارسال ايميل
    • نشست سالانه عمومي

6. ارتباط اينترنتي

عنوان بخش ششم اين كتاب همان است كه آمد: ارتباط اينترنتي. در آعاز اين بخش و با حروف سياه و درشت آمده است:‌ارتباط سنتي يك امر مربوط به گذشته است. همين عبارت به خوبي نشان مي‌دهد كه امروز ارتباطات يعني چه و در اين بخش چه نكاتي مورد بررسي قرار گرفته است.

7. ارتباط با رسانه

مفهوم رسانه همانند بسياري از مفاهيم مدرن ديگر در ايران دچار بد فهمي شده است. اگر تعريف دقيق مفهوم «رسانه» مورد نظر باشد، چنين ساختاري در ايران هنوز شكل نگرفته است. اينكه يك خروار كاغذ به عنوان روزنامه سياه شود و سراسر آسمان در تسخير امواج صوتي و تصويري باشند به اين معنا نيست كه در يك جامعه نهاد «رسانه» به معناي استاندارد آن به وجود آمده است. در نتيجه، قرائت اين بخش از اين كتاب كه به موضوع ارتباط تشكل‌هاي كارفرمايي با رسانه پرداخته است بايد با دقت بيشتري مورد توجه قرار بگيرد. بيانيه‌ي مطبوعاتي، كنفرانس مطبوعاتي،‌ و بيانيه‌ي اعلام مواضع از جمله ابزارهاي ارتباطي هستند كه در اين بخش از كتاب مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

8. تكنيك‌هاي مصاحبه

برخلاف تصور بسياري از مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي،‌ برگزاري يك مصاحبه‌ي مطبوعاتي كار بسيار سختي است و اگر اين مسؤلان به تمام جنبه‌هاي پيچيده‌ي اين كار توجه نكنند، به ويژه با توجه به جو حاكم بر دنياني روزنامه‌نگاري در كشور، معمولاً بازتاب سخنان آنان در مطبوعات بيشتر اسباب بي‌اعتبار شدن تشكل متبوعشان مي‌شود.

با توجه به اينكه مطبوعات هم در ايران ويژگي‌هاي عجيب و قريب خودش را دارد مي‌توان انتظار داشت مطالعه‌ي نكات اين بخش از كتاب نيز حتماً با حتياط انجام شود تا وضعيت حاكم بر مطبوعات ايران با آنچه كه در دنيا و به ويژه در دنياي پشرفته جريان دارد خلط نشود.

طبعاً در اين بخش از كتاب تكنيك‌هاي برگزاري يك مصاحبه‌ي موفق بررسي شده است اما دست در كاران مطبوعات بهتر مي‌دانند كه اين روش‌هاي موفقيت در مطبوعات ايران معمولاً كاربردي ندارد و دادن يك هديه ناقابل بسيار بيشتر كاربرد خواهد داشت.

9. تكنيك‌هاي سخنراني

اين بخش به روش‌هاي اصولي اجراي يك سخنراني يا «پرزنتيشن»‌ پرداخته است. مرور اين بخش نشان مي‌دهد حتي براي كساني كه تصور مي‌كنند سخنرانان قابلي هستند، نكات بسيار زيادي هست كه بايد بياموزند.

10. مديريت بحران

«هر تشكلي دير يا زود در بحران فرو مي‌رود». اين ترجمه‌ي نخستين جمله‌ي اين بخش از كتاب است و به نظر مي‌رسد مسؤلان بسياري از تشكل‌هاي كارفرمايي درستي آن را تصديق خواهند كرد. در نتيجه،‌ وقتي عنوان اين بخش از كتاب «مديريت بحران»‌ است مي‌توان حدس زد كه وضعيت ارتباطات يك تشكل كارفرمايي در مواقع بحراني در اين بحش بررسي شده باشد. اما براي اينكه با نمونه‌اي از كار اين بخش از كتاب آشنا شويد ترجمه‌ي تعريف مفهوم «بحران» به عنوان نقل مي‌شود:

يك بحران = هر رويدادي كه كاركرد و اعتبار تشكل را تهديد به آسيب كند.

در ادامه‌ي اين بخش از كتاب با تأكيد بر ارزش‌هايي كه اعتبار يك سازمان را مي‌سازند تكنيك‌هاي مديريت تشكل در مواقع بحراني بررسي شده است.

11. كتا‌شناسي

آخرين بخش كتاب به معرفي كتاب‌ها و منابع اختصاص يافته است.

در پايان از تشكل‌هاي كارفرمايي كه علاقمند هستند در ترجمه‌ي اين كتاب مشاركت داشته باشند تقاضا دارد با اينجا مكاتبه كنند تا امكان انتشار ترجمه‌‌ها با نام هر تشكل در اين شبكه فراهم شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا