نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي كه روز سه‌شنبه 7 ارديبهشت ماه 1389 در نشست دوجانبه‌اي كه به مناسبت گرامي‌داشت هفته كارگر هر ساله برگزار مي‌شود، شركت كرده بودند، بر ضرورت اتحاد عمل تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي براي مقابله با واردات بي‌رويه كالا تأكيد كردند.

در اين نشست تأكيد شد كه اگر دولت براي جلوگيري از واردات بي‌رويه اقدام جدي نكند با انواع اعتراض‌هاي مجموعه‌‌ي وسيعي از تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي مواجه خواهد شد كه در دفاع از كيان كشور از هيچ كوششي دريغ نخواهند ورزيد.

گزارش مشروح اين نشست تاريخي در ادامه تقيم مي‌شود:

در بدترين شرايط هم مي‌توان به پيروزي رسيد

در ابتداء اين نشست مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به تشريح دستاوردهاي اين كانون عالي در دفاع از حق‌ آزادي انجمن پرداخت و تأكيد كرد تجربه‌ي ما نشان داد كه اگر در مبارزات خود استقامت، درايت و صبوري داشته باشيم در بدترين شرايط نيز مي‌توانيم به پيروزي برسيم و از حقوق اساسي ملت دفاع كنيم.

مهندس عطارديان در آعاز سخنان خود بر اين نكته تأكيد كرد كه در دولت هفتم و هشتم تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي با همكاري دولت موفق شدند 5 همايش ملي كار را برگزار كنند و در جريان اين همايش‌ها، گفتگو‌هاي اجتماعي به ميزان قابل توجهي ارتقاء يافت و نتايچ اين مداكرات سه‌جانبه در قطعنامه‌هاي همايش‌ها منعكس و در طول سال پيگيري مي‌شدند.

وي در ادامه خاطر نشان ساخت يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي برگزاري اين همايش‌ها،‌ تصويب ماده 101 در قانون چهارم برنامه‌ي توسعه بود كه عملاً فشرده‌ي تمام مباحث مربوط به سه‌جانبه‌گرايي و حقوق اساس كار در اين ماده تبلور يافته است.

گفتني است كه ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف كرده بود كه: برنامه ملي توسعه «كار شايسته»‌ را براساس راهبرد «سه‌جانبه‌گرايي» و حول محور‌هاي هشتگانه‌‌اي كه در همان ماده تعريف شده‌ است، تدوين كند و تا پايان سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه به مجلس شضوراي اسلامي ارايه دهد. توجه به محور‌هاي تعيين شده نشان مي‌دهد كه چگونه نكات كليدي مطرح شده در همايش‌هاي ملي كار در اين ماده قانوني منعكس شده است:
الف: حقوق بنيادين كار(آزادي انجمن‌ها و حمايت از حق تشكل‌هاي مدني روابط كار، حق سازماندهي و مذاكره دسته جمعي، تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل كار هم‌ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل سن كار، ممنوعيت كار كودك، رعيات حداقل مزد متناسب با حداق معيشت).
ب: گفتگو‌هاي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي (نهادهاي مدني روابط كار) ارتقاء سرمايه‌ي انساني و اجتماعي، ارتقاء‌ روابط صنعتي و روابط كار، نقش شركاي اجتماعي، مذكرات و چانه‌زني‌ جمعي، انعقاد پيمان‌هاي دسته‌جمعي، تشكيل شوراي سه‌جانبه مشاوره ملي، كسترش مكانيزم‌هاي سه‌جانبه در روابط كار، اصلاحات ساختاري، ترويج گفتگوي اجتماعي و تقويت تشكل‌هاي مدني روابط كار.
ج: گسترش‌ حمايت‌هاي اجتماعي (تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، ايجاد، توسعه و تقويت سازوكار‌هاي جبراني، حمايت‌هاي اجتماعي از شاغلين بازار كارغيررسمي، توانبخشي معلولين و برابري فرصت‌ها براي زنان و مردان و توتانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصت‌هاي شغلي مناسب).
د: حق پيگيري حقوق صنفي و مدني كارگري.
ه: اصلح و بازنگري قوانين و مقررات تأمين اجتماعي و روابط كار (تغيير در قوانين تأمين اجتماعي و روابط كار بر اساس سازوكار سه‌جانبه «دولت، كارگر و كارفرما»‌به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار).
و:اشتغال مولد(ظرفيت سازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط، آموزش‌هاي هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ريزي آموزشي با جهت‌گيري اشتغال، آموزش‌هاي كارآفريني، جمع‌آوري و تجريه‌ و تحليل اطلاعات بازار كار، ارتباط و همبستگي كامل آموزش و اشتغال، رفع بيكاري ساختار، توسعه آموزش‌هاي مهارتي فني و حرفه‌اي معطوف به بازار كار).
ز: اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملي با استانداردها و مقاوله‌نامه‌هاي بين المللي، كنسولي، تحولات جهاني كار و امحاي تبعيض در همه عرصه‌هاي اجتماعي به ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال.
ح: اتحاذ تدابير لازم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور.

عمكلرد دولت نهم

دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در ادامه‌ي گزارش خود به توصيف عملكرد دولت نهم پرداخت و در اين زمينه خاطر نشان ساخت متأسفانه در دولت نهم اين گفتگو‌ها متوقف شد و تلاش‌هاي ما براي تداوم گفتگو‌هاي سه‌جانبه به نتيجه‌اي نرسيد و سرانجام كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را منحل كردند و يك كانون عالي كارفرمايي موازي را با شماره‌ي ثبت كانون اصلي به ثبت رساندند و در طول اين مدت نمايندگان كانون عالي را به گفتگو‌هاي سه‌جانبه دعوت نكردند.

مهندس عطرديان در ادامه‌ي گزارش خود متن چند نامه را كه از سوي مسؤلان وقت اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي خطاب به وي نوشته شده بود، به عنوان نمونه‌اي از روش برخورد برخي از مسؤلان وزارت كار در دولت نهم براي حاضران قرائت كرد.

يكي از اين نامه‌ها به امضاء نبي‌الله بابايي‌نژاد مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي خطاب به «هيأت مديره‌هاي كانون‌ها و انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي» نوشته شده و در تاريخ 28/9/1385 براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي ارسال شده است. در اين نامه چنين آمده است:

با سلام

الهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

احتراماً پيرو اطلاعيه‌ صادر شده مجعول توسط فردي به نام «محمد عطارديان» تحت عنوان «رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايايي ايران»‌به اطلاع مي‌رساند اينكونه مكاتبات از نظر اين اداره كل غيرقانوني مي‌باشد. ضمناً اشعار مي‌دارد «محمد عطارديان» فاقد عضويت در انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي بوده و مكاتبات نامبرده فاقد وجهات و اعتبار است.

نامه‌ي ديگر مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي خطاب به مهندس عطارديان با چنين لحني نوشته شده است:

الهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

احتراماً پيرو نامه‌هاي شماره‌هاي 96700 مورخ 11/8/1385 و 106028 مورخ 6/9/1385 استفاده از عناوين مجعول تحت عنوان «رئيس هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي» در اظهارات، مصاحبه‌ها و مكاتبات از مصاديق جعل عنوان بوده و حق پيگيري بزهكاري ارتكابي براي اين اداره كل از طريق مراجع قضائي محفوظ خواهد بود.

دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي پس از قرائت اين نامه‌هاي توهين آميز توضيح داد تمام اين مكاتبات در شرايطي در سطح ملي منتشر مي‌شد كه شكايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در مراجع قضايي كشور در دست بررسي بود و هنوز اين كانون عالي به صورت قانوني منحل نشده بود. اما برخي از مسؤلان وقت آن وزارتخانه با چنين لحني با نمايندگان كارفرمايان مستقل كشور صحبت مي‌كردند.

ورق برمي‌گردد

مهندس عطارديان در ادامه‌ي گزارش خود به مكاتبات و اقدام‌هاي اخير مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي اشاره كرد و به عنوان نمونه به نامه‌ي آقاي حسين نوري سرپرست دفتر امور بين‌الملل اين وزارتخانه اشاره كرد و خاطر نشان ساخت كه در اين نامه از دبير كل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران خواسته شده است تا به مناسبت برگزاري نود و نهمين كنفرانس بين‌المللي كار در خرداد ماه سال 89 در ژنو، نمايندگان و مشاوران خود را براي مذاكره به وزارتخانه معرفي كند.

وي در ادامه به نشست مشترك نمايندگان دو كانون عالي كارفرمايي با وزير كار و امور اجتماعي دولت دهم در روز سه‌شنبه 25 فروردين اشاره كرد و خاطر نشان ساخت كه در اين نشست مشترك كه به«نشست وفاق» معروف شده، توافقات بسيار مهمي حاصل شد و از جمله هيأت شش نفره‌اي براي اعزام به نود و نهمين كنفرانس بين‌المللي كار تعيين شد و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به جايگاه اوليه خود برگشت.

مهندس عطارديان در اين بخش از سخنان خود به تحليل عواملي كه سبب پيروزي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران شد پرداخت و خاطر نشان ساخت استقامت، صبر، پيگيري و صبوري از جمله‌ي مهمترين عواملي بودند كه سبب شدند تا از انحلال غيرقانوني كانون عالي جلوگيري شود و با حفظ كانون عالي كارفرمايان مستقل ايران، «حق آزادي انجمن» به ميزان قابل توجهي در سطح ملي و در سطح ساختار‌هاي حقوقي جامعه تثبيت شد.

دبيركل كانون عالي كارفرمايي در ادامه‌ي گزارش خود به اقدام‌هاي قضايي اين كانون عالي اشاره كرد و خاطر نشان ساخت كه پس از سه سال و نيم تلاش، سرانجام شعبه‌ي 86 دادگاه عممومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران دعواي وزارت كار و امور اجتماعي را باطل اعلام كرد و كانون عالي موازي را نيز بي‌اعتبار دانست. البته، مسؤلان وزارت كار و كانون موازي درخواست تجدنظر كردند، اما شعبه‌ي 40 دادگاه تجديد نظر استان تهران نيز اخيراً حكم دادگاه بدوي را تأييد و آن را قطعي اعلام كرد. به اين ترتيب، كانون موازي به طور قطعي بايد منحل شود و كانون اصلي به جايگاه قانوني اوليه خود برگشت.

مهندس عطارديان در بخش پاياني سخنان خود بار ديگر تأكيد كرد هدف من از ارايه‌ي اين گزارش در اين جلسه اين است كه همه‌ي ما توجه داشته باشيم در بدترين شرايط نيز مي‌توانيم از حقوقي اساسي مردم دفاع كنيم و در نتيجه هرگز نبايد دچار يأس و نااميدي شويم.

تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در مقابل واردات بي‌رويه

در ادامه‌ي اين نشست جناب آقاي حسن صادقي رئيس اتحاديه‌ي پيشكسوتان جامعه‌ي كارگري و مديرمسؤل نشريه‌ي «نداي تشكل‌هاي كارگري» در سخنان خود ضمن تبريك هفته‌ كارگر، كسب پيروزي در دفاع از «حق آزادي انجمن»‌ را به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تبريك گفت و خاطر نشان ساخت اين پيروزي پيروزي همه‌ي ما و تمام تشكل‌هاست. خوشبختانه ما تحت تأثير شرايط سياسي قرار نگرفتيم و ارتباط خودمان را با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قطع نكرديم و نتيجه‌ي اين اقدام درست را هم مشاهده مي‌كنيم.

آقاي صادقي در ادامه‌ي سخنان خود به برخورد وزير كار و امور اجتماعي در دولت دهم با تشكل‌هاي كارگري اشاره كرد و خاطر نشان ساخت اين برخوردها نشان مي‌دهد كه برخلاف وزير كار سابق، وزير كار فعلي فضا را باز كرده است و ما اين رويكرد را يك دستاورد مهم براي وزير كار مي‌دانيم و اميدواريم اين روش درست ادامه يابد.

رئيس اتحاديه‌ي پيشكسوتان جامعه‌ كارگري در ادامه خاطر نشان ساخت از اين فرصت بايد استفاده كنيم و يك كارگروه را شكل بدهيم تا مسير را به جهتي هدايت كند تا اين تعاملات عمق و بسط بيشرتي بيابد.

اضمحلال اساس كار صنعتي

مديرمسؤل نشريه‌ي «نداي تشكل‌هاي كارگري» در ادامه‌ي سخنان خود به تشريح شرايط فعلي پرداخت و خاطر نشان ساخت كه در اين شرايط اساس و بنيان كار صنعتي در حال اضمحلال و نابودي است و هر روز كه مي‌‌گذرد صنعت كشور به مرگ نزديك‌تر مي‌شود. وي علت مرگ صنعت كشور را واردات بي‌رويه كالاهاي بي‌كيفيت از كشور چين دانست و تأكيد كرد بايد بتوانيم دولت را نسبت به فاجعه‌اي كه در كمين شاغلين كشور نشسته است آگاه سازيم و مسؤلان را متقاعد كنيم كه درهاي كشور را به روي واردات بي‌رويه از كشور چنين ببندند.

وي در ادامه تأكيد كرد كه دلارها‌ي نفتي در اختيار دولت است و شايد به همين دليل براي دولت اهميت ندارد كه تمام صنايع كشور نابود شود، چرا كه با دلارهاي نفتي كالاهاي بنجل چيني را وارد مي‌كند. در نتيجه اين مسؤليت بر عهده‌ي كارگران و كارفرمايان است كه براي نجات صنعت و اقتصاد كشور اقدام كنند.

وي خطاب به نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي حاضر در نشست تأكيد كرد اگر دولت جلو واردات را نگيرد بايد كاري كنيم تا بفهمد با مجموعه‌اي از تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي مواجه خواهد شد كه مي‌توانند براي دولت دردسر ساز باشند.

رئيس اتحاديه‌ي پيشكسوتان جامعه‌ي كارگري كشور در بخش پاياني سخنان خود پيشنهاد ايجاد كارگروهي را مطرح كرد كه تمام جنبه‌ي منفي واردات بي‌رويه كالا را بررسي كند و همراه با راهكارهاي مشخص به صورت مكتوب به دولت ارايه دهد و اگر دولت به راه‌حل‌هاي ارايه شده توجه نكرد تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به راهكارهاي عملي بيانديشند.

براي مقابله با ورادات بي‌رويه تا پاي جان ايستاده‌ايم

جناب آقاي دكتر هادي عنيمي‌فرد رئيس هيأت مديره‌ي شبكه‌ي خانه‌هاي صنعت و معدن ايران نيز در سخنان كوتاه خود آثار مخرب واردات بي‌رويه را مورد تأكيد قرار داد و خاطر نشان ساخت بدتري اثر واردات بي‌رويه كالا بيكاري گسترده است، اما نمي‌فهمند كه كارگران بيكار قدرت خريد كالاهاي وارداني را هم نخواهند داشت و در نتيجه تمام اين كالاها روي دست واردكنندگان باد خواهد كرد.

دكتر غنيمي‌فرد در بخش ديگري از سخنان خود به مقامات وزارت بازرگاني هشدار داد كه ما به مردم توصيه‌ خواهيم كرد جلوي هركس كه جنس خارجي خريد بخوابيم تا از روي ما رد شوند.

وي در بخش پاياني سخنان خود از سوي تمام خانه‌َهاي صنعت و معدن ايران اعلام كرد:‌ تا جان در بدن داشته باشيم در مقابل واردات بي‌رويه كالا مي‌ايستيم و به حمايت تمام تشكل‌هاي كارگري نيز نياز داريم.

آخرين سخنران نشست دوجانبه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي جناب آقاي عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر و نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي بود.

وي در آغاز سخنان خود خاطر نشان ساخت كه اين محل براي ماآشناست و در اين سالن در مورد موضوع‌هاي مختلف گفتگو كرده‌ايم. گاهي از هم قهر كرده‌ايم. گاهي به توافق رسيده‌ايم. امروز نيز كه به مناسبت گرامي‌داشت هفته كارگر و به ابتكار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و به منظور تكريم از كارگران در اينجا جمع شده‌ايم، به موضوعي مي‌پردازيم كه در مورد آن بين كارگران و كارفرمايان هيچ چالشي وجود ندارد: خطر واردات بي‌رويه كالا به يك اندازه براي طرفين مخرب است چرا كه اساس خانه را ويران مي‌كند.

دبيركل خانه‌ي كارگر در سخنان خود به تشريح تاريخچه‌ي واردات كالا از آغاز عصر استعمار تا امروز پرداخت و خاطر نشان ساخت كه اگر دولت‌هاي استعماري جنگ‌هاي خونين به راه مي‌انداختند و شهرها را تسخير مي‌كردند هدفي جز تسخير بازار براي فروش محصولات خود نداشتند.

وي در بخش بعدي سخنان خود با اشاره به واقعيت‌هاي تاريخي عصر استعماري و جنگ‌هايي كه دولت‌هاي استعماري به راه انداختند نتيجه گرفت كه مسير ورادات از زورگويي مي‌گذرد و زورگويانه بوده و هست.

وي در ادامه بحث‌هاي مربوط به ضرورت عضويت در سازمان جهاني تجارت را نقد كرد و نتيجه گرفت كه كشور ما در حال حاضر براي عضويت در اين سازمان آمادگي‌هاي لازم را كسب نكرده است. در نتيجه عضويت در اين سازمان به ضرر اقتصاد كشور تمام خواهد شد.

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود افزايش واردات بي‌رويه در سال‌هاي اخير را به باد انتقاد گرفت و خاطر نشان ساخت كه در يك دوره‌ي 5 ساله سقف واردات از يك دوره 25 ساله بيشتر شده است.

تبريك به خاطر پيروز در دفاع از حق آزادي انجمن

جناب آقاي محجوب در بخش پاياني سخنان خود پيروزي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را به جناب عطارديان و به كانون عالي تبريك گفت و خاطر نشان ساخت جا دارد كه به قضائي كه چنين رأي حقي را صادر كردند نيز تبريك گفته شود.

شوراي هماهنگي كارفرمايان و كارگران

در پايان اين نشست جناب آقاي مهندس بهرام شهرياري نايب رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نكات مطرح شده را جمع بندي كرد و خاطر نشان ساخت كه با شركت شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور و شوراي هماهنگي كارگران كشور شوراي هماهنگي كارگران و كارفرمايان تشكيل شود و راهكارهاي برخورد با واردات بي‌رويه كالا را تدوين و تصويب كند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا