تشكل‌هاي كسب و كار در توسعه مناسب اجتماعي و اقتصادي سهم حياتي دارند كه بايد ادا كنند.

آن‌ها، با تنوع عضويت ناشي از كمپاني‌هايي از بخش‌ها، مناطق و در اندازه‌هاي مختلفف، در تعامل با دولت‌ها نقش مهمي بر عهده دارند كه بايد ايفاء نمايند، از جمله به عنوان:

 • منابع اطلاعاتي در خصوص موانع عمده‌ي مؤثر بر توسعه بخش خصوص و نياز به ايجاد فضاي مناسب كسب و كار براي تقويت توسعه اقتصادي و ايجاد شغل.
 • شريك‌هايي در مذاكراه و هم طراحي طيف گسترده‌اي از سياست‌ها براي توسعه بخش خصوص، شامل اصلاح زيرساختار مالياتي، تجارت، امور اجتماعي و بازار كار.

آن‌ها كه به مثابه نمايندگان كارفرمايان عمل مي‌كنند، در تعامل با اتحاديه‌هاي كارگري نقش مهي ايفاء مي‌كنند، از جمله:

 • به مثابه شركاي سه‌جانبه، همراه با اتحاديه‌هاي كارگري، در تشكل‌هاي مشاوره‌اي اجتماعي و اقتصادي .
 • به عنوان يك شريك مذاكراتي در چارچوب چانه‌زني دسته‌ جمعي/گفتگوي اجتماعي در سطح ملي، بخش و كمپاني.

در بيشتر موارد، آن‌ها همچنين نقش مهمي به عنوان ارايه دهندگان خدمات توسعه‌ي كسب و كار دارند: به جاي حق عضويت‌ها، توقع فزاينده اعضا، خدماتي كيفي مانند اطلاعات، مشورت و تربيت در عرصه‌هاي قانون كار، مديريت منابع انساني، دسترسي مالي، تبليغ تجاري و از اين قبيل.

به عنوان تشكل‌هاي عضويتي، آن‌ها در مديريت منابع داخلي، متوازن‌ سازي منافع اعضا، مديريت عضويت و حفظ يك منبع درآمدي مناسب با موضوع‌هاي پيچيده‌اي مواجه مي‌شوند.

خلاصه، عضوي از كاركنان پروفشنال يك تشكل‌ عضويتي كسب و كار بودن به معناي استادي در يك مجموعه از صلاحيت‌ها براي مواجه شدن با وضعيت‌هاي پيچيده و ايفاي يك نقش پيچيده است. دانشكده‌ها،‌دانشگاه‌ها و ساير تشكيلات تربيتي به ندرت يك معرفت يكپارچه، صلاحيت‌ا و مهارت‌هاي مورد نياز براي اين كاركردها را ارايه مي‌دهند.

با اين وجود، اين امر از طريق آموزشي كه در زير توصيف شده ارايه مي‌شود:

هدف‌هاي آموزش

تقويت تشكل‌هاي عضويتي كسب و كار براي عملكرد كارآ تر از طريب توسعه مهارت‌هاي اشخاص كليدي و ظرفيت تشكل كسب و كار در عرصه‌هاي زير:

 • رايزني، دفاع و گفتگوي اجتماعي كارآمد براي فضاي بهتر كسب و كار؛
 • ارايه پايدار خدمات؛
 • مديريت اثربخش انجمن در عرصه‌ي عصويت و درآمدسازي؛
 • مديريت خوب؛
 • برنامه ريزي استراتژيك براي تشكل‌هاي عضويتي كسب و كار كارآمدتر.

در پايان دوره آموزشي، شركت‌ كنندگان قادر خواهند بود:

 • شرايطي را كه تشكل‌هاي عضويتي كسب و كار در آن‌ها فعاليت دارند و چالش‌هايي را كه با آن‌ها مواجه مي‌شوند بهتر بفهمند؛
 • راهكارها و نقشه‌هايي براي توسعه‌ي آينده تدوين كنند؛
 • راهبردها و فوت‌ و فن‌هاي رايزني و دفاع را ارزيابي كرده و بهبود بخشند؛
 • بصريت‌ها و فوت‌ و فن‌هاي مذاكره و گفتگوي اجتماعي را توسعه دهند؛
 • راهبردهاي بيشتري براي ارايه خدمات به اعضا تدوين كنند؛

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا