يكشنبه 26 سپتامبر 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين‌المللي استانداردسازي (ايزو) در حال تدوين «راهنماي مسؤليت اجتماعي» است كه با عنوان «ايزو 26000» شناخته شده است. 83 كشور و از جمله ايران در تدوين اين استاندارد مشاركت دارند. 43 سازمان بين‌المللي از جمله سازمان جهاني بهداشت، سازمان بين‌المللي كار، اتاق بازرگاني بين‌المللي، سازمان‌‌ همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه، ميثاق جهاني سازمان ملل، شفافيت بين‌المللي، شبكه‌بين‌المللي مسؤليت اجتماعي، و سازمان بين‌آلمللي كارفرمايان نيز در روند تدوين اين استاندارد شركت دارند.

هدف استاندارد ايزو 26000 كمك به سازمان‌هاست تا به توسعه‌ي پايدار مدد برسانند. هدف اين است تا سازمان‌ها، صرف‌ نظر از اندازه و مكان‌ آن‌ها، تشويق شوند تا به وراي مسؤليت‌هاي قانوني خود بپردازند و بپذيرند كه رعايت قانون يك وظيفه‌ي اساسي هر سازمان و بخش اساسي مسؤليت اجتماعي آن‌هاست.

يكي از سازمان‌هاي فعال در روند تدوين اين استاندارد سازمان بين‌المللي كارفرمايان است و تا كنون با انتشار چند سند نظرات خود را در مورد پيش‌نويس اين استاندارد اعلام كرده است و شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران نيز آن‌ها را در اختيار كارفرمايان ايران گذاشته است.

آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود ترجمه سندي است با عنوان «مواضع نهايي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد ايزو 26000 كه از طريق آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار گرفته است. براي مطالعه‌ي اسناد مربوط به ايزو 26000 اينجا را كليك كنيد و براي رفتن به وب سايت اختصاصي اين استاندارد نيز اينجا را كليك كنيد

پيشگفتار

سازمان بين‌المللي كارفرمايان به عنوان يك سازمان ارتباطي از ابتداء در كارگروه بورد مديريت فني ايزوي «مسؤليت اجتماعي» شركت كرده و در تدوين ايزو‌ي 26000 راهنماي مسؤليت اجتماعي فعالانه درگير شده است. سازمان بين‌المللي كارفرمايان نسبت به تدوين يك راهنماي مفيد و عملي در مورد مسؤليت اجتماعي كه به تمام انواع سازمان‌ها، صرف‌ نظر از اندازه و مكان آن‌ها مربوط مي‌شود، تعهد دارد.

به همين منظور، سازمان بين‌المللي كارفرمايان در تمام هشت نشست كارگروه مسؤليت اجتماعي شركت كرده و در تمام اين روند كمك‌رئيس گروه ذينفان صنعت آن كارگروه بوده است و «گروه ذينفعان صنعت» را در گروه مشاوره‌ي كارگروه مسؤليت اجتماعي، و در كميته‌ي ويژه‌ي ارتباطي و نيز در كميته‌ي ويژه پيش‌نويس نمايندگي كرده است. سازمان بين‌المللي كارفرمايان همچنين نظرات خود را در مورد تمام پيش‌نويس‌هاي اوليه‌ي راهنماي مسؤليت اجتماعي، از جمله در مورد پيش‌نويس‌هاي كاري، پيش‌نويس‌هاي كميته‌ و پيش‌نويس استاندارد بين‌المللي ارايه داده است.

سازمان بين‌المللي استانداردسازي (ايزو) از سازمان بين‌المللي كارفرمايان به عنوان يك سازمان ارتباطي در كارگروه بورد مديريت فني ايزوي «مسؤليت اجتماعي» خواسته است تا مواضع نهايي خود را در مورد «پيش‌نويس نهايي ايزوي بين‌المللي [1] اعلام كند. همين پيش‌ نويس است كه از سوي سازمان بين‌المللي استانداردسازي همراه با نتايج اخذ رأي هيأت‌هاي ملي استاندارد عضو اين سازمان در تعيين اينكه اين پيش‌نويس نهايي براي انتشار تصويب شود يا نه، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

خلاصه‌ي مواضع سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد پيش‌نويس نهايي ايزو 26000

سازمان بين‌المللي كارفرمايان اعتقاد دارد كه بسياري از اصلاحات مطرح شده در مورد پيش‌ نويس ايزو 26000 اعمال شده است. با اين همه، سازمان بين‌المللي كارفرمايان نسبت به پيش‌نويس نهايي ايزوي بين‌المللي در مورد چهار موضوع اصلي كه در ادامه توضيح داده خواهد شد نظرات جدي دارد:
1.متن راهنماي مسؤليت اجتماعي
2. خلط مبحث گسترده و فراوان در مورد وضعيت ايزو 26000
3. فشار فزاينده براي تأييديه‌ي ايزو 26000
4. روند مورد استفاده براي تدوين اين راهنما

به اين ترتيب، سازمان بين‌المللي كارفرمايان قادر نيست حمايت كامل و رسمي خود را از پيش‌نويس نهايي ايزو 26000 اعلام كند و بايد حمايت خود را از آن پس بگيرد.

نظرات سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد پيش‌نويس نهايي

  • 1. متن ايزو 26000

ترجمه ادامه دارد . . .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا