كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمائی ايران در يك نگاه

كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمائي ايران در اجراي ماده ۱۳۱ قانون كار مصوب سال۱۳۶۹ به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي انجمن هاي صنفي كارفرمائي و كانون هاي كارفرمائي سراسري و استاني و هدايت و راهنمائي آنان در زمينه هاي مختلف صنعتي ،حرفه اي و خدماتي ايجاد گرديد و پس از چند سال فعاليت غيررسمي ، سرانجام با تأكيد سازمان بين المللي كار به دولت ايران در سال ۱۳۷۸ به عنوان يك تشكل فراگير كارفرمائي غيرانتفاعي و غير سياسي به طور رسمي تأسيس گرديد .

اتخاذ تدابير و سياست

اتخاذ تدابير و سياست هاي لازم در راستاي تشويق و هدايت صاحبان سرمايه به سرمايه گذاري براي توليد و ايجاد ارزش افزوده و بالابردن هرچه بيشتر توليد ناخالص ملي در جهت توسعه پايدار براساس مقررات جاري كشور

كوشش و معاضدت

كوشش و معاضدت در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي مشروع و قانوني اعضاي كانون عالي و كليه كارفرمايان بخش هاي مختلف اقتصادي كشور

ايجاد هماهنگی

ايجاد هماهنگي بين تشكل هاي مستقل كارفرمائي ، انجمن هاي صنفي و كانون هاي سراسري و استاني

كار و تامين اجتماعي

انجام تحقيقات لازم به منظور مشاركت و ارائه نظرات كارشناسي در تهيه لوايح قانوني مربوط به كار و تامين اجتماعي ، مقررات صادرات و واردات ، ماليات ها و ساير قوانين و مقررات مرتبط با بخش هاي صنعت ، خدمات و حرف در كشور

همكاري

همكاري با دستگاه هاي اجرائي و مراجع دولتي و عمومي در جهت حسن اجراي قوانين و مقررات موضوعه

ارائه نظرات

ارائه نظرات مشورتي حقوقي ، صنفي ، اقتصادي ، اجتماعي و غيره به وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و مؤسسات عمومي و خصوصي جهت حفظ حقوق اعضاء در سراسر ايران و در خارج از كشور

ارائه نظرات مشورتي

ارائه نظرات مشورتي ، ارشادي و تكليفي به اعضاء در زمينه هاي روابط كار ، مسائل حقوقي ، صنفي ، خدماتي ، ايمني شغلي ، تامين اجتماعي و . . .

تعيين و اعزام نمايندگان قانوني

تعيين و اعزام نمايندگان قانوني كارفرمايان به مراجع و مجامع قانوني داخلي و بين المللي

انجام مذاكرات

انجام مذاكرات و انعقاد پيمان هاي دسته جمعي با كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري يا كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور و ساير تشكل هاي مرتبط

مشاركت در بازنگري

شركت در مراجع تصميم گيري و مشاركت در بازنگري و اصلاح قوانين موجود در جهت گسترش حوزه فعاليت بخش خصوصي در راستاي شكوفائي اقتصاد ملي و توسعه پايدار كشور

شركت هاي تعاوني

كمك به تأسيس شركت هاي تعاوني ، صندوق هاي تعاونی و قرض الحسنه و ايجاد امكانات مالي و رفاهي براي اعضاء

ارتقاء سطح دانش

ارتقاء سطح دانش اعضا از طريق ايجاد مراكز علمي و تحقيقاتي و همكاري با اين مراكز از طريق تنظيم ، تدوين و اجراي طرح ها و پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي

ايجاد و حفظ ارتباط مستمر

ايجاد و حفظ ارتباط مستمر با سازمان ها و تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي در داخل و خــارج كشور و نيز مؤسسات و مراجع بين المللي در حوزه روابط كار ، مبادله اطلاعات و تجربه ها و . . .

ايجاد بانك اطلاعاتي

ايجاد بانك اطلاعاتي براي تمركز اطلاعات مربوط به صنايع و حرف در زمينه اشتغال ، سرمايه گذاري و توسعه بازارهاي داخلي و بين المللي

بررسي و مطالعه

بررسي و مطالعه راجع به توسعه صادرات صنعتي ، خدماتي ، حرفــه اي و انتخاب شيوه ها و الگو هاي مناسب براي ارائه به اعضاء مشاركت در تنظيم سياست ها و استراتژي هاي اقتصادي و صنعتي با وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ، عمومي و خصوصي و ارائه پيشنهاد ها و نظرات علمي ، فني و كارشناسي در موارد لازم

كمك به ايجاد مؤسسات مالي

كمك به ايجاد مؤسسات مالي و اعتباري براي تأمين منابع مالي مورد نياز اعضاي تحت پوشش از طريق پرداخت وام و اعطاي اعتبار به منظور خريد ماشين آلات و مواد اوليه و قطعات ، بخصوص جهت صدور محصولات داخلي با تأكيد بر صدور خدمات فني و مهندسي

عهده دار شدن نمايندگي

عهده دار شدن نمايندگي اعضاء در كليه مراجع و محاكم و انجام پي گيري هاي لازم در سازمان هاي داخلي و خارجي حسب درخواست عضو و با در نظر گرفتن امكانات كانون عالي

قبول حكميت و داوري

قبول حكميت و داوري و رفع اختلافات بين اشخاص حقيقي و حقوقي در صورتي كه حداقل يكي از طرف هاي آن عضو كانون عالي باشد

نمايشگاه هاي صنعتي

كمك به تشكيل نمايشگاه هاي صنعتي ، حرفه اي و خدماتی برگزاري انواع سمينارها و همايش ها در جهت تحقق اهداف كانون عالي انجام كليه وظايفي كه براي تحقق اهداف كانون عالي در حدود قوانين و مقررات جاري به تصويب مجمع عمومي كانون عالي برسد برقراري تعامل و گفتگو با شركاي اجتماعي

 

ارائه مشاوره

ارائه مشاوره و كمك به شكل گيري انجمن هاي صنفي كارفرمائي ، كانون هاي سراسري و استاني به منظور تقويت هرم تشكيلات كارفرمائي گسترش ارتباط و استفاده از تجربيات سازمان هاي بين المللي كارفرمائي در جهت دفاع از حقوق كارفرمايان كشور

انجام پژوهش هاي تخصصي

انجام پژوهش هاي تخصصي در امر عارضه يابي و شناسائي نيازها و مسائل و مشكلات كارفرمايان بخش هاي مختلف اقتصادي كشور جهت حل آنها از طريق ارائه راهكارهاي مناسب و . .

اسکرول به بالا